मची उत्पादने
 • You are here:
 • व्ही पास वखर

  • वखर / पाळीसाठी अत्यंत उपयोगी
  • गहू किंवा कांदा पट्टी किंवा सरी पाडण्यासाठी
  • कपाशी उपटण्यासाठी

  तीन पास वखर

  अखंड पास वखर