मची उत्पादने
  • You are here:
  • यु क्लॅम्प ७ दाती

    • छोट्या ट्रॅक्टरसाठी उपयुक्त (२४ hp ते ३० hp) इतर अॅटॅचमेंट जोडण्यामुळे मल्टीपर्पज फळबागेसाठी उपयुक्त
    • फ्रेम बॉल्स मध्ये
    • फ्रेम चा आकार अंतर्गत मशागतीसाठी उपयुक्त
    • सलग फ्रेम किंवा फोल्डिंग मध्ये (छायाचित्रात दाखवल्याप्रमाणे)उपलब्ध