मची उत्पादने
 • You are here:
 • यु कॅल्म्प ११ दाती फोल्डींग

  • फोल्डिंग टाईप, अतिशय कमी वेळेत फक्त ६ नट बोल्टवर
  • वाढीव लांबी फळ बागेसाठी उपयुक्त
  • जादा मक्याच्या भाजीपाल्याच्या सऱ्या
  • वेळ आणि डिझेलची बचत
  • टाईन मधले अंतर बदलता येते.
  • बाजूच्या फ्रेम काढूनही ठेवता येतात
  • अॅडजेस्टेबल असल्याने बरीच कामे होतात.
  • बाल्स फ्रेम मधून